Warunki korzystania

 • W niektórych krajach, rozstawienie namiotu wymaga pozwolenia budowlanego. Przed jego rozstawieniem koniecznie sprawdź, jakie przepisy w tym zakresie obowiązują w Twoim kraju.

 • Namiot jest budynkiem tymczasowym.

 • Namiot powinien być rozkładany w dużej odległości od przewodów wodnych, gazowych i elektrycznych, które mogą naruszyć jego konstrukcję.

 • Przed rozpoczęciem rozkładania namiotu upewnij się, że temperatura wynosi co najmniej +15 stopni Celsjusza. Unikniesz dzięki temu pęknięć na plandece, które mogą się pojawić podczas niższej temperatury.

 • Namiot należy rozłożyć zgodnie z załączoną do niego instrukcją montażu.

 • Namiot musi być przymocowany do stabilnego i równego podłoża, z użyciem wszystkim otworów umieszczonych w stopach, aby wzmocnić stabilność konstrukcji.

 • Mocowanie namiotu do podłoża za pomocą niezbędnych do tego elementów wskazanych w dołączonych instrukcjach oraz niniejszych Warunkami Korzystania należy do wyłącznej gestii użytkownika - Sprzedawca nie oferuje ani nie gwarantuje prawidłowego montażu namiotu.

 • Do montażu należy wykorzystać jedynie oryginalne elementy.

 • Nie rozstawiaj namiotu podczas złych warunków pogodowych, w szczególności podczas silnego wiatru czy opadów atmosferycznych, które mogą zagrozić konstrukcji oraz stabilności namiotu. Uszkodzenia w wyniku złych warunków pogodowych nie podlegają reklamacji ani gwarancji.

 • Gdy wystąpią złe warunki pogodowe, niezwłocznie go zdemontuj.

 • Wszystkie zamki zawsze muszą być całkowicie zapięte lub rozpięte do samego końca, co zmniejszy prawdopodobieństwo uszkodzenia plandeki. Zamków nie należy pozostawiać odpiętych.

 • Upewnij się, że poszycie jest odpowiednio naciągnięte, w sposób zapobiegający zaleganiu elementów obcych. Uchroni to w szczególności przed gromadzeniem się wody czy śniegu na dachu, a co za tym idzie - przed zawaleniem się namiotu.

 • Pamiętaj o usuwaniu na bieżąco zbierającej się na namiocie elementów obcych, w tym wody, liści oraz śniegu.

 • Zachowaj odpowiednią dylatację. Pozwoli to wodzie oraz nagromadzonemu śniegowi swobodnie spadać z namiotu.

 • Wobec namiotów całorocznych, w okresie zimowym padający śnieg może gromadzić się na dachu. Pamiętaj o usuwaniu śniegu z namiotu, co uchroni go przed uszkodzeniem. W okresie zimowym nie należy stosować namiotów przeznaczonych do użytkowania w okresie letnim.

 • Wiatr powyżej 40 km/h może uszkodzić namiot, dlatego gdy zgodnie z zapowiedziami pogodowymi wystąpi prawdopodobieństwo takiej okoliczności atmosferycznej, zdemontuj go lub zabezpiecz plandekę. Demontowanie namiotu podczas wiatru powyżej 40 km/h może być niebezpieczne, dlatego jeśli zdecydujesz się na demontaż w takich warunkach, zachowaj szczególną ostrożność.

 • Na użytkowniku namiotu spoczywa odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie go przed uszkodzeniami, a także przed tym, żeby nie wyrządził szkód osobom, które z niego korzystają oraz szkód mienia zgromadzonego pod namiotem lub w jego bezpośrednim otoczeniu.

 • Nie używaj otwartego ognia, grzejników z otwartym płomieniem, ani sprzętu spawalniczego w obrębie namiotu. W przypadku używania grzejników innego rodzaju, które są przeznaczone do używania w namiotach, ustaw je w odległości nie mniejszej niż 1,5 metra od plandeki, aby zapobiec jej uszkodzeniu.

 • Namiot należy składać i pakować jedynie, gdy jest całkowicie suchy. Zapobiegnie to powstawaniu pleśni.

 • Gwarancja ma zastosowanie jedynie przy zdarzeniach powstałych podczas użytkowania namiotu zgodnie z załączonymi do namiotu instrukcjami oraz zgodnie z niniejszymi warunkami korzystania.

 • Gwarancja nie obejmuje zużycia materiałów eksploatacyjnych, takich jak gumki i śruby.

 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek zaniedbań lub niewłaściwego użytkowania.

 • Namioty z konstrukcją S38 (Summer), SP38 (Summer Plus) i S38 + SZ38 (Summer Floor) nadają się jedynie do użytku w okresie letnim.

 • Namioty z plandeką PE nadają się jedynie do użytku w okresie letnim.

 • Namioty z konstrukcją P50 (winter, winter plus, polar i Polar plus) mogą być użytkowane przez cały rok,

 • z zastrzeżeniem wypadków wskazanych w Warunkach Korzystania oraz w załączonych do namiotów instrukcjach.

 • Śledzie dołączone do namiotu służą jedynie do przymocowania plandeki do podłoża. W celu zamocowania konstrukcji, należy dokupić dodatkowo kotwy dostosowane do podłoża, na którym namiot będzie rozstawiony. 

 • Uszkodzenia powstałe na skutek normalnej eksploatacji (np. rdzewienie oczek plandeki pod wpływem wody czy zabrudzenie plandeki ) nie podlegają reklamacji.